קיבוץ גניגר

עדכונים אחרונים

מתארחים? מארחים? אייל שלי - הפתרון הקולינרי שלכם. מוזמנים לנסות - מקסימום תתמכרו....

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר