קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 01.2020

אסמכתא:01.2020
תאריך:20/01/2020
נוכחים :גל גולדנר, אלדד דוד, אורלי ברזל, שי חן, אריאל יידב, עמית גלבר, ערן בר-רבי, רבקה דרור, ארז פלג.
חסרים:נועה זרחי, ניצה צור, מיכל וולף, עודד סלע, נבות גולדווין.
תאריך פרסום:30/01/2020 09:10
עדכון אחרון:30/01/2020 09:16

סדר היום של הישיבה:

  1. 2
  2. 6

החלטות:

1. 2

פרוטוקול מספר 18.2019 אושר פה אחד.

2. 5א

לאור הקושי להיכנס לידיעות המופצות מהאתר עם שם משתמש וסיסמה ארז יוודא פרסום ההודעות ללא קידוד ובצורה פתוחה לכלל.

3. 5ב

תבדק האפשרות להפיץ את המידעלה בפורמט של ניוזלטר אם אפשרות לתגובות דרך האתר.

4. 5ג

תבחן האפשרות לדוורר דיווחים מורחבים, שאינם פרוטוקולים, מישיבות הנהלת הקהילה.

5. 6

חברי ההנהלה מתבקשים לחשוב על סוגיית הלוגו ולהתייחס בקבוצת הווטסאפ של ההנהלה.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר