קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 12.2020

אסמכתא:12.2020
תאריך:14/09/2020
תאריך פרסום:27/10/2020 10:49
עדכון אחרון:27/10/2020 10:50

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר