קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 13.2020

אסמכתא:13.2020
תאריך:06/10/2020
תאריך פרסום:27/10/2020 10:51
עדכון אחרון:27/10/2020 10:52

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר