קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 10.2020

אסמכתא:10.2020
תאריך:28/06/2020
תאריך פרסום:28/10/2020 12:11
עדכון אחרון:28/10/2020 12:11

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר