קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 02.2020

אסמכתא:02.2020
תאריך:17/02/2020
נוכחים :גל גולדנר, ניצה צור, אלדד דוד, שי חן, אורלי ברזל, אריאל יידב, נועה זרחי, ארז פלג.
חסרים:עמית גלבר, נבות גולדווין, עודד סלע, רבקה דרור, מיכל וולף.
תאריך פרסום:25/02/2020 11:40
עדכון אחרון:25/02/2020 11:40

סדר היום של הישיבה:

  1. 2
  2. 3

החלטות:

1. 2

פרוטוקול מספר 01.2020 אושר פה אחד.

2. 3

לפני ביצוע שיקום של כל מדרכה תתקבל בהנהלה החלטה לגבי סוג החמר ממנה תבנה ולגבי רוחבה של המדרכה.

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר