קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 03.2020

אסמכתא:03.2020
תאריך:30/03/2020
תאריך פרסום:16/04/2020 13:42
עדכון אחרון:16/04/2020 13:44

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר