קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 04.2020

אסמכתא:04.2020
תאריך:06/04/2020
תאריך פרסום:16/04/2020 13:44
עדכון אחרון:16/04/2020 13:44

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר