קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 05.2020

אסמכתא:05.2020
תאריך:13/04/2020
תאריך פרסום:04/05/2020 16:32
עדכון אחרון:04/05/2020 16:32

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר