קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 06.2020

אסמכתא:06.2020
תאריך:30/03/2020
תאריך פרסום:21/05/2020 14:59
עדכון אחרון:21/05/2020 14:59

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר