קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 07.2020

אסמכתא:07.2020
תאריך:08/04/2020
תאריך פרסום:18/06/2020 17:16
עדכון אחרון:18/06/2020 17:17

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר