קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 08.2020

אסמכתא:08.2020
תאריך:25/05/2020
תאריך פרסום:18/06/2020 17:17
עדכון אחרון:18/06/2020 17:18

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר