קיבוץ גניגר

עדכונים אחרונים

הודעות מבית המועצה
מזכירות קהילת גניגר (31/05/2023 08:12)
קורס חובשים
מזכירות קהילת גניגר (28/05/2023 14:07)
מזכירות קהילת גניגר (24/05/2023 09:56)

טל:  04-6549150  |  אימייל:  KehilaOffice@ginegar.biz  |  ניהול אתר