קיבוץ גניגר

עדכונים אחרונים

הנהלת הוועד המקומי ומתיישבי גניגר (09/08/2022 11:14)
הנהלת הוועד המקומי ומתיישבי גניגר (07/08/2022 13:29)
מפרסומי המועצה
הנהלת הוועד המקומי ומתיישבי גניגר (07/08/2022 09:54)
הנהלת הוועד המקומי ומתיישבי גניגר (28/07/2022 11:59)

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר