קיבוץ גניגר

חוברת תקציב 2018

הנהלת מתיישבי גניגר | עדכון אחרון:  29/01/2018 19:20

מצ"ב חוברת התקציב שהופצה לקראת הסיפת מתיישבי גניגר מספר 1.2018 - אסיפה לאישור תקציב 2018.

כמו כן מצ"ב המצגת שהוצגה באסיפה.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

פרוטוקולים

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר