קיבוץ גניגר

מזכירות ומנהל האגשח

הזמנת אולם תנועה

חינוך

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר