קיבוץ גניגר

הזמנות מחדר האוכל

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר