קיבוץ גניגר

ע"מ לשפר את חווית המשתמש לכל בתי האב בגניגר
נבקש שתמלאו את השאלון המצ"ב, לצורך חשיבה ותוכנית עתידית בנוגע לשדרוג תשתית אינטרנט בגניגר

טל:  04-6549150  |  אימייל:  KehilaOffice@ginegar.biz  |  ניהול אתר