קיבוץ גניגר
מזכירות קהילת גניגר
ריקודי סלסה

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר