קיבוץ גניגר
מזכירות ומנהל האגשח
ריקודי סלסה

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר