קיבוץ גניגר

לוח המאורעות והמעשים

1922 (תרפ״ג)

 

כ״ט תשרי, עליית 17 הראשונים על אדמת ג׳ינג׳ר. התקציב להעברה מדגניה ג׳ ־ 100 לירות מצריות • תגרה עם ערביי יפיע בגלל הדרך (''דרך יפיע״) משפס ומאסר שלושה חברים • בעכו. •

 

1923 (תרפ''ד)


שבועות - 12 חברי ''משמר הוולגה'' מצטרפים לקבוצה • קש״ קליסה, מצוקה כספית • הלוואה של 18 גרוש מהערבייה מרים לקניית מצרכי מזון מהכפר השכן • רכישת האדמה ע''י הקרן הק״מת לישראל מאת ''חברת הכשרת היישוב״ •

 

1924(תרפ״ה)


עבודה נרחבת בהכשרת הקרקע, בסיקול ובזיבול • נטיעת חורשת האקליפטוס בגבול הדרומי(נחל מזרע) • יציאת האריסים הערביים מהמקום • סידור הבתים והחושות על הגבעה למטבח ולחדר אכילה, לדיור ולצרכי המשק • נטיעת כרם א' • תקוות הטבק שנכזבו • משלוח כד החלב הראשון ל״המשביר״ (על גב חמור לכביש נצרת חיפה) • התמסדו המשפחות הראשונות • קבוצת אחווה מתארגנת בגניגר • הצטרפות חברים/ות בודדים לקבוצה, חלקם בעלי ניסיון התיישבותי קודם • משבר עמוק בין וותיקי דגניה ג׳ לקבוצת ''משמר הוולגה״ מאיים לפרק את הקבוצה •

 

1925 (תרפ״ו)


שורטטה תכנית לבניין למרגלות הגבעה • נולדו הילדים הראשונים • שם הנקודה היישובית ג'נג'ר יהיה מעתה גניגר • נרכש טרקטורראשון, ''הולד'', מותאם להניע את מכונת הדיש ''מרשל'' •

 

1926 (תרפ״ז)


התחלת בניין רפת א' (הגדולה) • גובשה תוכנית לעשרים משפחות של מתיישבים • קבוצת ''אחוה'' עזבה והקימה את שריד • נטיעת גן עצי פרי א' • עיבוד אדמות בכפר יהושע • הגיעו הורי חברים ראשונים לקבוצה •

 

1927 (תרפ״ח)


נבנו הבתים הראשונים למגורים • ניסע כרם ב׳ • הוקם ענף המכוורת בגניגר (הדבש נמכר בנצרת) • התקבלו בקשות רבות להכשרה בגניגר • הגיעה הכשרה של בוגרי הגימנסיה ''הרצליה'' מתל אביב •

 

1928 (תרפ״ט)


נבנה חדר האכילה הראשון בקיבוצים, בו סידורים חדשניים לפי מושגי הימים ההם - כסאות במקום ספסלים • מכת ארבה בשדות • הותקן מכשיר טלפון ראשון, מספרו 24 • החלה הנטיעה של יער בלפור - במימון הקק''ל • קבוצת ״הצפון״(מייסדי רמת יוחנן לעתיד) משתתפת בעבודת הייעור •

 

1929 (תר''ץ)


מאורעות 1929 וביצור הנקודה • מכת עכברים קשה בשדות • ניטעו עצי תות בפאתי היער, כהכנה למפעל גידול תולעי משי • נרכשה מכונת כביסה ראשונה • בכנס הקבוצות בגניגר הוחלט לקרוא לארגון ״חבר הקבוצות״ (לימים ״חבר הקבוצות והקיבוצים'') • •

 

1930 (תרצ''א)


נסלל כביש גניגר-מזרע • בפעם הראשונה יצא חבר,בשליחות התנועה, לחו''ל • הגיעה קבוצת הכשרה של המחנות העולים • תוכנית לבניית סכר לאיגום מי הרים • •

 

1931 (תרצ''ב)


הקמת בית הספר - פתיחת כתה א׳ • הצתה בשדות • קידוח מים ראשון(בכניסה לישוב) • ניטע כרם ג׳ • נקנו מניות של ״המשביר המרכזי'' (שותפים) • מגדל החמצה ראשון(הסילו) • נבנה ואוכלם בית הילדים הראשון(בית קומתיים) •

 

1932 (תרצ''ג)


סיום נסיעת היער - סה״כ ניטעו 396,767 עצים • בניית מגדל ''הגמל'' לשמירה על היער (תרומת התאחדות בתי הכנסת בלונדון) • התקבלה הכשרת עולים מיוון • בניית לולים • התחלת המחזור התלת-שנתי בפלחה • הרעלת הפרות ברפת • אישור לעבודת אחות במקום מטעם קופ''ח - פנינה שמיר •

 

1933 (תרצ''ד)


''ילדי חוץ״ ראשונים תחילת הקליטה של מילואים מתנועת גורדוניה״ בפולין • '' נטיעת עצי פרי - גן ב' • ראשית ענף הצאן • נרכשו טרקטור שרשראות ''אינטרנאשיונל'', 2 מחרשות, דריל, קולטיבטור, מגוב מהפך ומקצרה • קדוח שני לחיפוש מים • שנת בצורת • הצתה ראשונה ביער • עיבוד אדמות בכפר יהושע •

 

1934 (תרצ''ה)


שליח הקבוצה לגרמניה ובואה של קבוצת עולים מ״החלוץ״, בברלין • בתי מגורים נוספים • הוכנסו מכשירי חשמל למטבח הילדים וחובר מאור לבתי החברים • בניין רפת ב׳ • עבוד אדמות קוסקוס סבעון • נרכשו מכבש CASE לכיבוש החציר ומנוע חשמלי לקיצוץ הסילו • גניגר מצטרפת ל״ברית פיקוח״ - הקואופרציה החקלאית העובדת בע״מ •

 

1935 (תרצ''ו)


קליטה של חברת ״הנוער העולה א''' מגרמניה • קבר ראשון - זאב פרוש, שמונה ימים לאחר עלייתו ארצה • האוטו הראשון(שברולט) להובלת מים • קומביין לפלחה ''קייס'' - 400 לא״י • העלון הראשון ־ עלון קיר בחדר האכילה •

 

1936 (תרצ''ז)


הישוב מונה 180 נפש • קידוח מים שלישי • עיבוד אדמות בשונם ובגבת • סלילת כביש נהלל גניגר • פרוץ ״המאורעות'' וגיוס ראשון של נוטרים • הצתות ביער ובקו הנפט • לראשונה נבנו בית שימוש ומקלחת מבטון, עם מים זורמים • ברפת הגיעו ל-1000 ליטר •

 

1937 (תרצ''ח)


נוער עולה ב׳ מגרמניה • גמר קידוח ג׳ לעומק 389 מ׳ ומציאת מים 5-6 קוב לשעה • נרכש מערבל בטון • מבצע ביעור הצברים על הגבעה - על־ידי זאב ורלינסקי וילדי המקום • השריפה הגדולה ביער: 33 אלף עצים עלו באש • עלון ראשון מודפס • מסיבה גדולה לרגל 25 שנה לעליייתו של כרמיאלי ארצה בעליה השניה (היה ״הסנונית'' הראשונה בג׳נג׳ר) • נולד הנכד הראשון בתנועה הקיבוצית (נכד לכרמיאלי) • •

 

1938 (תרצ''ט)


יום כלכלה לחבר גניגר 38 מיל • נטיעת כרם ה׳ בהר • הכשרת בוגרי שפיה - בן שמן • הוקם חדר אוכל לילדים (מועדון חברת הילדים) • לראשונה התקיים סדר פסח ־ עם הגדה מקומית • ״אופרה בגרוש״ בהפקה מקומית • החברים מוסרים תכשיטים ודברי ערך למפעל ״כופר הישוב״ •

 

1939 (ת״ש)


החלטה על הקמת מקלחת ציבורית • בני מחזור א׳ מסיימים כתה ח׳ • חברת הנוער העולה ג׳ מצ׳כוסלובקיה • עבוד אדמות מחנה ישראל • ילדי חבה״י התגייסו לאיסוף פטריות ־ תרומה לקרן הקיימת •

 

1940 (תש''א)


מתגייסים ראשונים לצבא הבריטי • נבנו בתי ''הפטריות'' למגורי חברים • הגיעה חברת הנוער העולה ד׳ •

 

1941 (תש''ב)


אישור הקרן הקיימת לישראל לתוספת קרקע עד ל-50 משפחות • הכשרת הצופים א׳ • מכונת תפירה ראשונה • נרכש אוטו משא להובלת התוצרת החקלאית, בשיתוף עם מזרע • כריתת עצי אורן ביער לצורך מכירה • הוקמה תזמורת המנדולינות של הילדים • •

 

1942 (תש״ג)


מחזור א׳ סיים את בית הספר בגניגר (כתה י''א) • חברת הנוער העולה ד׳ מרומניה • בהמלצת פרופ׳ ליאו פיקרד, וביוזמת גניגר, מתבצע קידוח לרגלי ״הר השדים'' ונמצאו מים בהספק 80 קוב לשעה. ליד הקידוח חגגו את חג המים ואת • חג העשרים לגניגר • חברים רבים מתגייסים לצבא הבריטי • מצב קשה בעבודה - ילדי ביה״ס מתגייסים לחמישה שבועות עבודה בחופשת הפסח, החברים מוסיפים ימי • עבודה בשבתות • תוכנית מתאר לגניגר ע״י האדריכל רכטר • הוכנסו כלי בישול חשמליים למטבח הגדול • הוקמה סככה ליד הכביש (תחנת המתנה לאוטובוס) • חגיגות ט״ו באב (חידוש מסורות עתיקות) בהשתתפות כל משקי העמק •

 

1943 (תש״ד)


חברים רבים וזמניים (תושבים) מתגייסים לבריגדה. הולך ומחריף מחסור בעובדים - דוחים הצעה לעבודה שכירה • קליטת ''ילדי טהרן״ בחברת הילדים • נישואי הזוג הראשון מילדי הקבוצה • דוד חימום על סולר במכבסה • בעקבות מציאת המים התחילה השק״ה במטע ובמספוא • בכיבוש הזיתים מגיעים ל- 250 פח • בבית הספר 95 ילדים, למעלה מ־ 50% ילדי חוץ • נפתח חוג לגימנסטיקה (התעמלות לנשים) • בגיוס לאיסוף פטריות נאספו 100 ארגזים - הכסף נתרם למפעל למען ילדי טהרן • תרומות לקרן הקיימת לישראל, למפלגה, לחבר הקבוצות - (בשביל המחתרת) ל''אהל״, ל״הבימה״, לילדי הגולה, למוסד למען הילד, למגבית ההתיישבות, למתנת • ההתיישבות ל־ס.ס.ס.ר ועוד • מקהלה בניצוחו של ניסן שוון • נבנו בתי המקומרים •

 

1944 (תש''ה)


נסלל שביל פנימי לאורך הישוב • הכשרת ״מכבי הצעיר״ מבולגריה • כניסת בוגרי חברת הילדים להסתדרות • במשאל חברים הוחלט על ביטול הצמחונות במטבח הילדים •

 

1945 (תש״ו)


בוגרי מחזור א׳ של חברת הילדים וחברי הנוער העולה ג׳, המשרתים בבריגדה, התקבלו לחברות בקבוצה • מאיר מלר ואברהם גולד נהרגו בעת שרותם באיטליה • הוקמה תחנת נוטרים אזורית בגניגר • הוקמה תחנת אגד לחיפה • נבנתה בריכה למי השקייה (בריכת השחייה הראשונה) • התחלת ''המרעה הזרוע'' (חלקות שדה אליהן היו הפרות יוצאות לרעות) • הצגת ''מגילת רות'' בפינת הקסם בחג ביכורים • נפתח חדר קריאה ־ לעיון ולקריאת עיתונים •

 

1946 (תש״ז)


מאיר זרחי נהרג באיטליה בעת שליחותו במחנות הפליטים • גיוס בנים לפלמ״ח • ייסוד קואופרטיב ''יבול'' ע״י גניגר, מזרע ושריד • רכישת מכונת קולנוע בשיתוף עם מזרע ושריד • גניגר מצטרפת לקואופרטיב ״התבור״ • הצטרפות קבוצת ה״אבוקאים'' (עם התפרקות קבוצת אבוקה שבעמק בית שאן) • בניית כתות נוספות בביה''ם •

 

1947 (תש״ח)


חגיגות מחצית היובל והוצאה לאור של ספר הקבוצה • הושלם אלבום הקבוצה • טקס נישואין ראשון עם חופה ורב, בנוכחות כל הציבור • פלוגת עליה הגיעה מארצות הברית • גרעין של ניצולי שואה, על שם מאיר זרחי, מגיע דרך קפריסין לגניגר • בניית בית הקירור • הכנסת מכונות חליבה ברפת ומשאבה חשמלית להעברת חלב מהכדים למכונת הקירור • ''החיפוש הגדול'' - חיפוש נשק ע״י הצבא הבריטי • נבנה ביתן למחקר של מנחם דור על עכברי השדה (לימים - ביתן שומרת הלילה) •

 

1948 (תש''ט)


גיוס בני משק לשרות הביטחון • בקרבות במלחמת השחרור נפלו אלכסנדר דוידאי, שמעון זילברמן, שרגא גשרי, ישראל סלע ודניאל קורנברג • הוחלט על בניית מקלטים, תעלות וגדרות תיל מסביב למשק • סולקו חיילי צבא קאוקג׳י מעמדותיהם לאורך כביש נצרת • הוקם מוסך בגניגר • הגיעו עולים מצ׳כוסלובקיה ''אודים ־ בנתיב'' ונקלטו בגניגר • הגיעה חברת נוער עולה מבולגריה • נחנך מגרש כדורסל ראשון(עליו נבנתה, מאוחר יותר, בריכת השחייה) •

 

1949 (תש״י)


עשרה מקלטי רדיו ראשונים חולקו לחברים לפי וותק • הקיטור הוכנס לשימוש במכבסה, במטבחים ובמקלחת • הוקמה סככה לאיחסון תבואות • נסללו שבילים מהדרך המרכזית לכיוון הבתים המערביים (500 מ׳ סה״כ) • נבחרה ועדת אספקה לטיפול בהסדרת ההלבשה וההנעלה של החברים • הצגת ״האישורון'' בביצוע מקומי, הבמאי יצחק בלם • נרכשה מכונת קולנוע חדשה • נבנו הצריפים השבדיים - מגורים עם שירותים צמודים • לראשונה בוגרי כתה י''א יצאו ללמוד ב״מקובצת'' של התנועה •

 

1950 (תשי״א)


ירד שלג ונערם בגובה 40 ס״מ • הוקם מפעל אריגה בחוטי רפיה • נפתח סניף דאר בגניגר • תחילת פעילות הארכיון(בהתנדבות) • טנק חלב ברפת במקום הכדים • ועדת שיכון החלה בהסדרי ריהוט לחברים לפי הוותק (ארון, שולחן, 2 כסאות ומרבד) • הוכנסה שיטת ''הנורמה'' בהלבשה • אישור עקרוני לנסיעת חברים לנופש (בנצרת או בנהריה) • גרעין א׳ מארגנטינה הגיע להכשרה • הגיעה חברת נוער של ילדים מצפון אפריקה • נבנה צריף כתוספת לחדר האכילה •

 

1951 (תשי״ב)


התנדבות חברים לטיפול במעברות (בעפולה ובתל־עדשים) • חלוקת עיתון יומי ״דבר״ לכל שתי משפחות • נרכשה מכונה לחיתוך לחם • החלו בהקרנת סרט קולנוע - אחת לשבוע! •

 

1952 (תשי״ג)


הגיע גרעין ב׳ מארגנטינה, מיועד לגבעות זייד ואור הנר • נפתח אולפן לעברית מחזור א׳ • לראשונה- גידול סלק סוכר • הקומקום החשמלי מחולק לחברים • דמי כיס (תקציב) לחבר לשנה - 24 ל״י • הפחתת שעות עבודה בשל גיל (קשישות) מגיל 50 ומעלה • הוקם מגרש הכדורסל •

 

1953 (תשי״ד)


אוכלסו הדירות בשיכון ותיקים א׳ וזכו לסידורי מים חמים במקלחות • לראשונה עלתה לדיון ההצעה לעבור ללינה משפחתית • הונחה אבן הפינה לחדר האכילה החדש •

 

1954 (תשט''ו)


ברפת עברו לחלוב במכון החליבה • הקמת האסם (יציקה רצופה ע''י החברים, במשך שלש יממות) • חוסל ענף גן החוץ (גידול ירקות לשיווק) • חמש משפחות יצאו להדרכה במושבי עולים • מבצע הנחלת הלשון - 45 חברים לומדים עברית בשיעורי ערב • הורכב מוטור חשמלי למכונת תפירה • •

 

1955 (תשט״ז)


התקבלה חברת נוער עולה • הגיע גרעין ג׳ מארגנטינה • זכינו בפרס הראשון במצעד האחד במאי בחיפה ־ ״מן העיר אל הכפר״ • נערך תקנון המסדיר את חובותיו וזכויותיו של חבר אמן בקבוצה • נועה זילברמן אלופת הארץ בריצות קצרות ובקפיצה למרחק •

 

1956 (תשי״ז)


נחנכה המרפאה החדשה • ילדי תל-עדשים הצטרפו לבית הספר בגניגר • הוחלט על עצמאות כלכלית למשק חברת הילדים •

 

1957 (תשי״ח)


נחנך מכון חליבה בדיר הצאן • נבנתה מתפרה חדשה • הוחלט על תקציב אישי בהלבשה (בגדי ערב ושמלות עבודה) • ניטע מטע חדש מדרום לכביש • אימוץ קיבוץ יזרעאל ושליחת חברים להדרכה שם • הגיעה חברת נוער ארבע־שנתית (גרעין פלד) • הותקן ארון תאים לחלוקת דואר לחברים • התקיים חודש של ימי עיון לחברים • ברפת הופעלה מעגלה משוכללת להידוק תחמיץ ־ המצאה של עמיהוד • פרס העבודה ליהושע שדמון • החלו דיונים על בית־טפר אזורי • •

 

1958 (תשי''ט)


חנוכת חדר האוכל החדש • הגיע גרעין עולים מדרום אפריקה ואוסטרליה • נפתח מחסן חומרים (הכולבו הראשון) ב''עליה'' • הוקם מגרש משחקים ראשון - מתנת הקבוצה לילדים, בעשור למדינה • החלה תורנות ערב של חברים בחדר האוכל • הוקמה המצבה לזכר בלאנש דגדייל ביער • הוחלט על גיוסים לעבודות נדרשות: כל חבר צריך לתת 6 חצאי ימים בשנה •

 

1959 (תש''ך)


הונהג תקציב אישי באספקה קטנה (הכולבו) • נוסדה תזמורת כלי הנשיפה של הילדים • הספרייה עברה למקומה בחדר האוכל הישן •

 

1960 (תשכ״א)


החלה נטיעת הפרדס • תחילת ענף הכותנה - שנה ראשונה קטיף ידני • החלה שיטת הניקוד לריהוט, בבתי החברים • •

 

1961 (תשכ''ב)


נפתח בית הספר האזורי ''העמק המערבי'' לכתות ההמשך • הותקן שמרטף בחדר שומרת הלילה • נרכשה מכונת סריגה (תעסוקה לחברות קשישות) • גרעין נחל ראשון להכשרה בגניגר - גרעין''שגב'' • תנובת החלב ברפת הגיעה ל-4000 ל׳ ביום • נרכשה מכסחת דשא, עם כסא נגרר • דיונים לקראת יצירת ''קרן תגמולים״ לחברים • הוקם בית האריזה לפרי • •

 

1962 (תשכ״ג)


שי אגוזי נפל במילוי תפקידו כטייס • ביקור חברים אצל קרוביהם מעבר למסך הברזל ־ בברית המועצות • חברת הנוער מסיימת לימודיה ויוצאת כגרעין ״פלד'' לנח''ל • חג ה-40 לגניגר נחוג ברוב עם. הודפסה חוברת חגיגית לחג ־''קבוצה ביער''. הוקם מגרש משחקים. • הוקמה תחנת דלק (ע''י ''דלק'') • חוסל ענף גן הבית (ירקות לתצרוכת ביתית) • נרכשו מקררים קטנטנים (''סיביר'') וחולקו לפי הוותק • הוצב מתקן הסודה בחדר האוכל • נבנה לוח עץ (עם פתקים) לסידור העבודה, במקום הרישום הידני • התחלת טיפול קוסמטי לחברות • נרכש ''השברולט'' - משאית מסחרית ל־24 נוסעים •

 

1963 (תשכ״ד)


חג שבועות משותף ל־6 קיבוצים באזור • צילומי סרט ״בן בלי שם'' על גניגר (מיכאל כגן ומשה שמיר) • הונהגו ''שיבוצי השבת'' (עבודת החברים אחת ל- 4 שבתות) • הותקן חימום בחדר האוכל • נוסח תקנון לאחזקת כלבים • לראשונה בגניגר: מוצץ בבית התינוקות! •

 

1964 (תשכ״ה)


נחנכה בריכת שחייה חדשה • נקטף יבול מסחרי ראשון בפרדס • הוקמו צוותים לארגון החגים • הגיעו מתנדבים ראשונים מחו''ל • הוחלט על נסיעות לחו״ל לפי תור, על-חשבון הקבוצה. חברים מעל גיל 70 ללא תור • גניגר מצטרפת ל״מפעלים האזוריים״ • נחנך תא טלפון ציבורי בגניגר •

 

1965 (תשכ״ו)


החשמלייה עוברת למקומה החדש • נרכשה מכונת ייבוש לכביסה • חוסל ענף הכרם • מונתה, לראשונה, ועדת השתלמות • ערב הבחירות לכנסת ולרגל התארגנות של הפורשים ממפא״י הוסדרה הפעילות הפוליטית בקבוצה • הוחלט על חיסול ענף הצאן •

 

1966 (תשכ''ז)


עיתון יומי ניתן לכל משפחה • במשאל חברים נקבע מיקומו של המועדון לחבר - מצפון לדשא הגדול • תנובת החלב היומית ברפת הגיעה ל - 5000 ל׳ • הופעלה מכונה להדחת כלים בחדר האוכל • בחברת הילדים התקיים ״משפט החלב'' • מדגריית גניגר זוכה בפרס ''המדגרייה הסניטרית'' • קבוצת הכדורסל עלתה לליגה ב' • •

 

1967 (תשכ''ח)


חיים בבלי ואריה אורן(דקל) נספו בתאונת דרכים • תקציב הנופש השנתי של כל החברים נתרם לבניית המועדון לחבר (25,000 ל''י) • מלחמת ששת הימים - חברים רבים מגויסים, מאמץ של כל הנשארים לבצע כסדרן את עבודות המשק והשירותים • לאחר המלחמה הגיעה קבוצת מתנדבים יהודים מפינלנד • התקבלה החלטה היסטורית על קבלת מתנדבים מגרמניה • נקנתה קטפת כותנה ראשונה • הותקנו עגלות אשפה ראשונות במקום פחי אשפה •

 

1968 (תשכ''ט)


ניסיון תעשייתי ראשון: וורטיצ׳ה - מפעל למסנני אוויר • השיר ''חבוקת שדמות ויער״ ־ נכתב ע״י מיכאל דשא במלאת לגניגר 46 שנים •

 

1969 (תש״ל)


אוחדו תקציבי הצריכה האישיים ל״תקציב אישי״ כולל • קבוצת הכדורסל עלתה ללינה א׳ • נחנך מגרש הטניס • הגשה עצמית בחדר האוכל (בוקר וערב) • הצעה ראשונה לדיון על פנסיה • התקבל תקנון דמי עזיבה (בכל התנועה הקיבוצית) • התקיימו חוגי דיון בנושא ''הגברת האחריות ושותפות החברים במילוי תפקידים'' • פורסמה חוברת ״גניגר ־ קובץ החלטות״ ובה נוהלי החיים במקום • מכשיר טלוויזיה ראשון הותקן בקומת הקרקע של המטבח • מתקיימת פעילות ענפה בענף השחייה וילדינו זוכים במדליות • נחנך המועדון לחבר •

 

1970 (תשל״א)


כניסה ניסיונית לעבודה ב״פולקס״(יצור יריעות פלסטיק) במגדל העמק • חולקו לחברים פנקסי המחאות (כסף פנימי) לשימוש במוסדות הצריכה • נרכש אמבולנס (על שם אודי רדווני ז״ל) • ילדי ז'-ח׳ עוברים לביה''ס האזורי ונפתחת חטיבת הביניים •

 

1971 (תשל״ב)


בית הספר בגניגר הוכר כבית ספר אזורי לכתות יסוד • מכשירי טלביזיה שחור/לבן חולקו לחברים לפי וותק • קבוצת מתנדבים ראשונה מיפן • ״מפעל נייר עיתונים״ מגיע לפדיון של 1000 ל״י בשנה • חנוכת מערכת החימום בבריכה •

 

1972 (תשל״ג)


מפעל ״פולקס״ נרכש ועבר לגניגר ומעתה יש ״גניגר מפעלי פלסטיקה״ • חג היובל לגניגר נחגג בשבוע של אירועים מרגשים בהם יום החברה, יום הילד, מסעדה מקומית ומסיבה חגיגית • החלו דיונים על המעבר ללינה משפחתית • פינת החי נסגרה בהעדר חבר המוכן לשאת מפעל זה • נפתח מסלול נסיעות חו״ל לצעירים • הנה״ח נכנסת לעידן המחשב • גניגר נכנסה לשותפות במדגרייה האזורית • שבחים רבים הורעפו על ועדת התרבות בגין פעילותה המוצלחת בחגים ובמסיבות •

 

1973 (תשל״ד)


אושרה עבודה שכירה במפעל ־ עד 5 עובדים • דמי הנופש צורפו לתקציב הכולל • לאחר ערעורים מתישים אושר לחברות להוציא רישיון נהיגה • הוחלט כי כל צעיר החוזר מצה''ל חייב לתת שנת עבודה במפעל (עד כה היתה חובה לשנת עבודה ברפת - בנים, ובמטבח - בנות) • פרס קפלן לעבודה ניתן לעמיהוד כרמיאלי • נרכש ״קורקינט'' להובלת אוכל לבתי הילדים • מלחמת יום כיפור - מרבית הגברים גוייסו. במלחמה נהרגו יחזקאל בגוד, ג׳רי ברגמן ויגאל שילוני •

 

1974 (תשל''ה)


פרשת ״היער המכושף'' משגעת את המדינה • נבנה המאגר הראשון • חוסל ענף המטעים • ניטע מטע השקדים • נוסד מפעל ״נעם'' - מפעל לעבודת קשישים • החל שלב שני בהגשה עצמית ־ ארוחת צהריים • נרכש מייחם חשמלי לשתיה חמה בחדר האוכל • בהצבעה בקלפי וברוב גדול אושר המעבר ללינה משפחתית • המתיחה הגדולה: גניגר שלחה למזרע את אליזבט טיילור המקומית והמזרעים ''אכלו אותה״ • באמצעות התק״מ הוקמה קרן ''לעת גבורות״ - פנסיה לחברים • מכשיר א.ק.ג. נתרם למרפאה ע״י משפחת כץ מארה״ב (אחות של חוה גלעדי) • חובר טלפון לחדר שומרת הלילה - רק לשיחות נכנסות •

 

1975 (תשל''ו)


נערך כנס חגיגי עם בני המשק שעזבו • אושרה עבודת חברה בסיוע לקשישים • חברים התנדבו לעבודה בסדנאות צה״ל. חברות התנדבו במחסני חרום של צה״ל • אחרי 46 שנות עבודה רצופה בלול זכתה שרה זרחי בפרס הלולנית המצטיינת מטעם ארגון הלולנים • ״כשהיינו פעוטים'' - חוברת סיפורים משנות גניגר הראשונות ־ נכתב בידי לאה אגוזי • נקבעה מכסת סיגריות שבועית, מסובסדת, למעשנים • נרכשה מכונת צילום משוכללת להנה''ח • משלחת כושים מאפריקה ־ מתיחה לקראת פורים • יזמות עסקית של שרותי הגברה •

 

1976 (תשל״ז)


הוקמה ועדה כלכלית • הוקמה ועדת קשישים. ''מפגש ותיקים'' ־ מפגשים שבועיים לגיל הזהב • ״הזמזם״ - התקנת קשר פנימי בין חברים מבוגרים לבניהם או לאחרים • אושר לחברים להשתמש ב''רכב הפעילים״ בשעות שלאחר העבודה • חברות מגיל 65 וחברים מגיל 70 שוחררו מעבודה בשבתות • החלה מסורת טיולי הלילה בט״ו באב •

 

1977 (תשל''ח)


אחרוני הילדים עברו ללינה משפחתית. בוסל תפקיד שומרת לילה. בוטלה ״שעת אהבה'' ביום • תקציב החברים השנתי ניתן לפי רבעונים • עובד סוציאלי החל עבודתו במקום • ניתן החזר הוצאות נסיעה, בתחבורה ציבורית בין עירונית, לחברים ולילדים • החלה חלוקת סוכר חודשית, לפי גודל המשפחה • בוטלה השתתפות החבר ברכישת מקרר או טלביזיה • בנות בכתות ההמשך זוכות לתקציב אישי להלבשה • נוהג חדש: בחירת ''איש השנה'' במסיבות ראש השנה • נקנתה מכונת כביסה חדשה ומשוכללת למכבסה • מחלת הבוטליזם ברפת ־ 125 פרות נשלחו למשחטה (יותר משליש העדר) - נזק של 2 מיליון ל״י • הוצב מתקן להפרדת הזבל ברפת • נחנך מחסן למיון ביצים בלול (עם קירור וכל השאר) • חייל ממחלקת הנח''ל במקום התחשמל למוות (כשעסק בהכנות למסיבת הגרעין) • לראשונה - הרחצה בבריכה רק בנוכחות מציל • הותקנו מנורות פלואורוסצנט בחדרי החברים •

 

1978 (תשל''ט)


אות הנשיא למתנדב לבצלאל נהוראי, על מגוון פעולות התנדבות • דיירים ראשונים עוברים לשיכון ל׳ ־ הדירות מותאמות ללינה משפחתית • הותקנה אנטנה מרכזית לטלוויזיות • חולקו כירות גז לדירות החברים • תקציבי אספקה קטנה ותקציבי הנעלה של הילדים עוברים לתקציב ההורים • במפעל: נחנך R6 והרימו את הבלון הגדול. עוברים לעבוד בארבע משמרות. הוחלט על תורנות של חברים למשמרת ערב במקום התורנות בחדר האכילה. ממשיכה תורנות ערב בחדר האוכל לחברים שאינם ״מתרנים״ במפעל ולחברות עד גיל 60 • מחסומי רכב בשיכון ל׳ משעה 16:00 ועד 6:00 למחרת • קטיף שקדים ראשון • לראשונה ־ טבח שכיר • גניבה גדולה לאור היום מהצריפים השבדיים • פתיחת מוסדות שירות לחברים בשעות אחה''צ (כלבו, מתפרה וקופת הבית) • כנם משתתפי קורם המ״מים של ההגנה מתקיי בגניגר •

 

1979 (תש''מ)


הופיע ''שנוביקה״ ־ עיתון מחתרת של הצעירים • נחנכה נגריית תחביב • הוצבה טלוויזיה במועדון לחבר • ליד המפעל הוקמה חוות החממות • חלקת כותנה ראשונה מושקית בטפטוף • הותקנו סככות לאופניים ועגלות ליד הבתים • התארגנה תרומת חברים לילדי קמבודיה • תשע יחידות ־ בנייה לצעירים •

 

1980 (תשמ״א)


אוכלס הלול החדש ״חוות הפרדס״ • נרכש מפעל ''אמיקו'' - מפעל ליצור זבילי קרטון, בנתניה • דירת מגורים הועמדה לרשות רופא המשפחה של גניגר • הופיע גיליון ה־ 500 של עלון הקבוצה • הוחלט באסיפה: המשתמש בסמים אינו יכול להיות חבר או תושב גניגר • אות הנשיא למתנדב לניסן שוון ־ על התנדבות רבת שנים בהעתקת ספרים לכתב ברייל לעיוורים • הוחלפו השולחנות והכיסאות בחדר האוכל • חידוש: לוח סידור עבודה מגנטי • נחנכה המרכולית • תוקנה וחודשה הגדר סביב המשק • החל חימום המים בבריכה וכיסויה בעונת החורף • ''שביתה״ - אמהות השביתו את מערכת הטיפול בגיל הרך (המעשה זכה לגינוי האסיפה) • תקנון למניעת שימוש בסמים • ״רכבל'' - קרון להעברת כביסה מהמכבסה למתפרה • תקציב החברים מוצמד למדד • מזגנים ראשונים לבתי החברים • •

 

1981 (תשמ״ב)


המזכירות עברה למבנה חדש • נהרס בניין המזכירות הישן - אחרון מבין שלושה בתי-מגורים ראשונים שנבנו ב- 1927 • פרם העבודה על שם נמיר״ הוענק למרדכי קלוש על תרומתו למפעל ״נעם • שי לחבר לכבוד יום העצמאות נתרם במשותף ל״טלתרום'' • מצוקת כח אדם: חברים שיכולים יעשו תורנות אחת לשבועיים במפעל. כל השאר, כולל חברות וילדי י''א-י''ב, ישולבו בעבודות אחרות • הרפת משתלבת בעידן המחשב • התקציב האישי עובר לניהול במערכת ממוחשבת • חוויית ״שבוע הגמדים'' בגניגר • ''תקנון בנים״(צעירים) • הותקנו טלפונים בבתי החברים באמצעות מרכזייה שהוצבה במזכירות •

 

1982 (תשמ''ג)


מפעל אמיקו עבר לגניגר • אוכלסה השכונה המערבית • הכלבו שופץ ועבר לנוהל של שירות עצמי • ניתנו שמות לבתי הילדים • לתקנון הצעירים נוסף מסלול ב׳, המאפשר בחירה בין לימודים, חופש ונסיעות לחו״ל • נקלטה קבוצת פר״ח ראשונה - פרוייקט לחיילים משוחררים (לומדים ועובדים) • ״תעודת הוקרה לאלופים״ - הפועל גניגר אלופי הכדורסל לנוער • מערך אריזה נחנך במפעל • הוחל ברישום העבודה במחשב. • רישום העבודה עובר לענפים • •

 

1983 (תשמ''ד)


נחנך בית הקשיש • נסיעות לחו''ל בשיטת הניקוד • קשישים שלא נסעו לחו''ל יוכלו לקבל 50% מתקציב הנסיעה לטיול בארץ • חדש: כרטיסי ״נסיעה חופשית״ באגד • שוויון זכויות מלא לחברות בקבלת רישיון נהיגה • הדף החמוץ״ - יורשו הבלתי חוקי של השנוביקה״ • חלוקת טלביזיות צבעוניות לחברים • חידוש ברפת - ''הסלף״ • במפעל: הוקמה חברת שיווק בארה״ב - FVG • יום הילד נחגג בהצלחה • רישיון נהיגה לבוגרי י״ב תמורת 60 שעות עבודה בענף יצרני •

 

1984 (תשמ״ה)


התקבלה קבוצת מנוף (נוער מצוקה) • החל סימון הבגדים במספרים, במכונת הפאץ׳, במקום בשמות רקומים • מונתה ועדה לטיפול במניעת שימוש בסמים ובאלכוהול •

 

1985 (תשמ''ו)


שריפה גדולה במפעל הפלסטיק • בלול - הותקנו אוספי ביצים מכניים • ''הביקתה'' - מבנה עץ, בפאתי היער, נבנה ע''י צעירי המקום • ״פרם עובד ישראל'' לסלה נבין • ״השבדייה הפורחת'' - תזמורת רוק מקומית • חולקו כרטיסי בנקט לחברים המאפשרים למשוך כסף מהבנקומטים • התקבלה חברת הנוער ''רעים״(נוער במצוקה) • נבנתה השכונה הדרומית • תקציב הנעלת ילדים עובר לרשות ההורים • נרכש וידאו טייפ • צמצומים כלכליים • התקיים הליך משפטי של הקיבוץ כנגד משפחה • בשל גניבות חוזרות הוחלט על תורנות שמירה אחה״צ, בחצר המשק • ״השבוע בביתנו״ - דף מידע שבועי • הקרנת סרטי וידאו לחברים, באמצעות מערכת פנימית • ''עשר יחידות״ - דירות לצעירים ליד ה״תשע יחידות״ • בניית יחידות דיור לפרוייקט פר״ח (כיום הן משמשות את הלינה הכפרית) • הכנסת הקו־נוע הראשון להשקיה בשלחין • •

 

1986 (תשמ״ז)


החלטה על איסור העישון במקומות ציבוריים • נחנך מכון חליבה חדש • במפעל ־ חנוכת האגף החדש: מחלקת הלחמה וקומת משרדים • חברים מיזרעאל עובדים במפעל - גישושי שותפות • נחנך גן תמר • ״טעם של פעם״ - מחסן לבגדים יד שנייה • גניגר בהסדר חובות הקיבוצים (סיבוב ראשון) • עוד צמצומים וקיצוצים עקב לחץ כלכלי • נפתח ״מועדון התרנגול'' - דיסקוטק לצעירים • שנת עדנה לשחיינים ־ הרבה מדליות זהב בתחרויות • שוב תקנון להתנהגות הכלבים ובעליהם בקהילה • תקנון נהיגה ברכב הקבוץ • שופץ החלק הצפוני של בית הקברות • נבנתה השכונה המערבית •

 

1987


מכונת זבילים חדשה ומשוכללת באמיקו ותחילת ייצור ה״קלילה״ לבניין • במפעל הפלסטיק נקנתה מכונת ה״קאסט״, הורכב אקסטרודר תלת-שכבתי ב-R6 ונחנך חדר אוכל לעובדים • ''כל שבועיים״ - ביטאון דו-שבועי לחברים • ״אלה תולדות גניגר'' - לראשונה שידור וידאו חי בגניגר • ״מודעון'' ־ לוח אלקטרוני להעברת מידע לחברים • ״שבת 10:10״ שחרית מוסיקלית בגניגר(מסורת המתקיימת עד היום) • ״המרכזון״ - הפעלה חברתית משותפת לילדי א׳-ו׳ בשעות הצהריים • נעשה מאמץ לקליטת זוגות ובודדים צעירים • נפתח חדר כושר לחברים, במקלט המרפאה • לוח אלקטרוני למפתחות הרכב מועבר בערוץ טלוויזיה מקומי •

 

1988 (תשמ''ט)


הורחבה הכניסה למשק, נסלל שביל להולכי רגל והותקנה תאורה. במסגרת העבודות וללא כוונה נהרסה תחנת אגד הישנה • התקיים מבצע נטיעות לאורך הגדר הדרומית של המשק • הוקמה סככת המתנה לאוטובוס של המועצה, מדרום לחדר האוכל • אושרה העסקה של סטודנטים ובני משק בשנת חופש, כשכירים • נבחרה ועדת ״התקווה הטובה'' לשיפור המצב. הועברו סעיפי הוצאות לתקציב האישי(הפרטה) • חברת SBD מציעה דגם לניהול מפעל קיבוצי • בחדר האוכל הוצב טוסטר לשימוש הסועדים • הוסר לוח סידור העבודה - מעתה מסתדרים בלי • תקציב אישי של כל סעיפי הצריכה לילדי כתות י'-י״ב • סרטון וידאו ראשון בהפקה מקומית • ״השוורצור״ - בית קפה חינני במועדון בלילות שבת • ביקור שר התמ״ס - אריאל שרון והפגנת השמאל הגניגרי נגדו • פרס החינוך מטעם עליית הנוער לצוות המטפלים בקבוצת רעים • ״הבית השוקע'' בשיכון ל' • ״הנחל'' - פרוייקט מקומי של דב גולדווין, בהתנדבות חברים ובעזרת מתנדבים מחו״ל • שעון השמש - משימת בר-מצווה הוצבה בשיכון ל' • ״הידוק חגורה״ והגבלות תקציביות •

 

1989 (תש״ן)


מצב כספי חמור וגזרות כלכליות. הצטרפות לאה״ל - אשראי הולם לקיבוצים • גיוסים בפרדם ובמפעלים לתוספת הכנסה • תוכנית הבראה מרכזית לגניגר • הצעה ל״תוכנית חיסכון פנימית'' • לראשונה מטפלת שכירה בבתי הילדים • איחוד המרכולית והכולבו לפעילות משותפת • שיפוצים ושכלולים באקונומיה ובחדר האוכל • עזיבה גדולה של חברים. פריסת מענק העזיבה • הפרטת תקציבי צריכה - קוסמטיקה, מספרה, הלבשת ילדים, עיתונים, מחסן חומרים ונסיעות חו''ל. בוטלו ה״חלוקות החופשיות״ • תקנון הסדר חיילים מאומצים • במפעל: מפות מודפסות ויריעה פלואורוסצנטית חדשנית • ניסיון יזמות: שרותי הגברה/תאורה/צילומי וידאו ועריכה •

 

1990 (תשנ״א)


נבנתה שכונת הדר • עקב הצמצומים קטן החוב ב- 10% • התכנס צוות היגוי בהנחיית עדנה פשר. בעקבות ״החוברת הסגולה״ הוקמה מועצה נבחרת, מזכירות מתאמת, הקצ״ש (קהילה צריכה, שירותים) מש״א (משאבי אנוש) ומועצת מנהלים במפעל • גדל מספר עובדי החוץ והתווספו עובדים שכירים במשק ובשירותים • ה״מידע׳לה״ - שבועון מקומי • ״בית ראשון במולדתי'' לעולים מברה״מ • בית הקשיש קיבל אישור כמוסד גריאטרי ע''י משרד הבריאות • דיון על פנסיה אישית • אנטנה לקליטת הערוץ השני - מכספי מתנת ראש השנה • תקנון לביקורי הורים-בנים בחו״ל • מכשיר א.ק.ג. למרפאה תרומה של לוסי מנהיים • הוקמה ועדת ביקורת • •

 

1991 (תשנ״ב)


אירוח בני משפחות החברים בזמן מלחמת המפרץ • בלחץ הבנקים הוכנה תוכנית חרום להבראה כלכלית. הגענו להורדה של כמיליון ש''ח בהוצאות אחזקת אדם • הפרטה נוספת במצרכי מזון • השימוש בחשמל ובגז הוכנס למסגרת התקציב האישי • הוגדר מעמד ''תושב'' ונפתח הענף להשכרת דירות • חסכון במים - כל גינות החברים רושתו בטפטפות, באחריות עובדי הנוי • נעשתה הפרדה כספית בין המשק למפעל. לראשונה - מנהל שכיר במפעל. הוקמה חברת ''פוליגר'' - מערך שיווק משותף לגניגר ופוליאון ברקאי. במפעל חוזרים לעבוד בשלוש משמרות. בוטלו גיוסי הערב של החברים • בוטל הסדר הנסיעה החופשית באגד • ״הטרדייקה״ - רכב לבית הקשיש, תרומת חבר בעילום שם • התקבלה ''האמנה'' בחברת הילדים • נפתח מועדון ''חצי הלילה״ • שנת בצורת קשה • נקבע תקנון לעובדי חוץ • חברים רבים חרגו מהתקציב האישי - הונשו הצעות לטיפול בבעיה • תוכנית חיסכון פנימית לחברים • מוצר חדש בנועם: ״הפלרינות'' • במפעל: יריעות עבות לאיטום מאגרים • תחילת התהליך לשינוי במבנה הארגוני: הענפים יהפכו למרכזי רווח • הסדר ביטוח פנסיוני לחברי גניגר • מכשיר פקסימיליה במזכירות • •

 

1992 (תשנ״ג)


במסגרת שנת ה־ 70 לגניגר הוכרו 12 מבנים ע״י המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות. ''אוצר המושגים״ ־ מונחי הז'רגון הגניגרי, יצא לאור בחוברת מיוחדת. עוצב לוגו לגניגר. התקיים כנם בנים ומפגש מחזורים. • ותיקי גניגר התארחו בבית הנשיא • נקבע נוהל בחירת ממלאי תפקידים • ''לינה כפרית״ - ענף תיירות חדש בגניגר • החלטה ״היסטורית'' מאפשרת לחברים להחזיק רכב פרטי(ראשונים בתנועה הקיבוצית) • בהצבעה בקלפי נתקבלה החלטה לא לבטל את ארוחת הבוקר • בשבת ברפת נולדה שלישיה • שנת שיא בגשם ־ צצו מעיינות ישנים/חדשים במערב המשק • FVG אמריקה חדלה להתקיים • נסלל כביש חדש לבית הספר - עוקף משק • חברת עמידר בנתה את שכונת ״הפסגה״ במסגרת פרוייקט ממשלתי • עקב קשיים כספיים - עוכב ''מענק הורים לבנים״ • ילדים מהפעוטון נפגעו בעת טיול למפעל הפלסטיק • יזמות חדשה: טיפולים ברפואה משלימה • הפרטת הטלוויזיות וסיוד הדירות • מנהל שכיר במוסך • חינוך: רכזת חבה״י שכירה. הוקם ועד הורים של חברת הילדים • יום לימודים ארוך בבית הספר היסודי בגניגר • בית הקשיש החל בקליטת קשישים סיעודיים בשכר • •

 

1993 (תשנ''ד)


קשיי נזילות בגזברות - בקופת הבית ניתן לקבל עד 200 ש״ח לחודש. הגבלה על משיכת מזומנים בבנקט עד 100 ש״ח לחודש • במפעל: גדר היקפית ושער נעול • הותקנה רמפה עם גונדולה לאשפה - יותר לא שורפים אשפה • מחשוב הקהילה וכל חיובי החברים במוסדות • התקבלו לחברות עולים מרוסיה לאחר תקופה של ''בית ראשון במולדת'' • הופסקו ארוחות הערב בחדר האוכל • המועדון לחבר מושכר לאירועים חיצוניים • חדר האוכל מושכר להרקדות אזוריות • ״מועצה כלכלית'' בגניגר במקום ועדת משק • שרותי שמרטפות של בני י''א-י''ב לצורך איסוף כסף לנסיעה לחו״ל •

 

1994 (תשנ״ה)


תקנון לקליטת מועמדים בגניגר • תקנון החינוך המשלים • במפעל: עברו ביקורת 9002 ISO של מכון התקנים • נפתח חוג טאי־צ׳י • נעשים מאמצים לקליטת צעירים בגילאי 20-30 • נפתחה תוכנית פנסיה אישית לחברים - ״תשורה״ • נסלל כביש היקפי לשכונת הדר ולשכונת הפסגה • לראשונה גזבר שכיר • תרומה של חבר, בעילום שם, לקניית ארון תרופות למרפאה • טיפולי שיניים לאנשים מחוץ לגניגר • הפרטות: דואר ומזגנים • ביטול קבלות שבת - ארוחת ליל שבת בהגשה עצמית • לראשונה ־ מנהלת שכירה לבית הקשיש • הוקמו מחסומים בשל נסיעה וחנייה לא מבוקרת בתחומי הקבוץ • • • •

 

1995 (תשנ״ו)


תקנון שיכון ־ שיטת מכרזים על דירות שהתפנו • במפעל: נחנכה מחלקת גלגול חדשה • קובץ החלטות חדש על מסלולי צעירים • בשדות: הקמת מכון לטיהור מי שפכים בשיטה חדשנית. ניקוז תת-קרקעי בחלקת הבוסטר • פתיחת הכריכייה בגניגר כיזמות אישית • הלול מושכר למפעיל חיצוני • הוקם המאנז' והחלו לימודי רכיבה על סוסים • סוכנות הדואר נסגרת לאחר 45 שנות פעילות. עוברים לדואר נע • חג שבועות - מסיבת דיסקו במגרש הלבן בחסות גלי צה''ל, 1500 משתתפים • באמיקו ־ תו תקן 9002 ISO • לראשונה התקבלו בני משק לעבודה בשכר • הוחלט באסיפה כי אין לאפשר מצב של בן זוג לחבר/ה שאינו חבר בגניגר •

 

1996 (תשנ״ז)


גיוס אחרון לעישוב כותנה • תקנון לועדת ביקורת • במפעל: פיתוח יריעה לוכדת מזיקים • נעשה הסדר לרכישת קלנועיות על-ידי הקבוץ • מספר שיא של 51 מנות דם ביום התרמה אחד • מרכז שכיר לגד״ש • טלפונים סלולרים ראשונים לגד''ש, למרכז המשק ולשומר • תחנת דלק חדשה בגניגר, הורכבו דלקנים בכל המכוניות • הפרטת המזון: לאחר שישה חודשים נראה חיסכון גדול בכמויות המזון • ״מעלה״ - מערכת מיחשוב חדשה בהנה''ח ובמפעלים • פרס רוטשילד לחינוך הוענק לאמנון נבו • מונה מבקר חיצוני לגניגר • הוקמה אורווה חדשה • • •

 

1997 (תשנ״ח)


עדכון תקנונים: חתונות, עובדי חוץ, לימודי צעירים • תרומת המועצה האזורית לחג ה-75 - סלילת המדרכות בשכונת הדר • כניסת שותף חיצוני למפעלים והקמת חברה בע״מ - ״גניגר תעשיות״ • תפקיד חדש בהנה''ח: מרכז רכש • לנהגים - תורנות ברחיצת המכוניות • CARLOG - כרטיס מגנטי אישי לחברים להנעת רכבי הקבוץ • חנוכת פינת-החי של העת החדשה, דרומית לבריכת השחייה, כולל הצריף הירוק • פרופסור ליאו פיקרד, אשר היה אחראי לגילוי המים בשנת 1942, נקבר בגניגר • ביתן שמירה ומחסום חשמלי בכניסה לגניגר • חלקת לימונים אורגניים ראשונה נשתלה בפרדס • בשל קיצוצים בוטלו אירועי חג ה-75 • נחנכה אנדרטה לזכר חללי המלחמות ליד המועדון לחבר • הצעה לביטול ארוחות צהריים בשישי ובשבת לא התקבלה • נשרף צריף שבדי(דרום־מזרחי) • ״מיתר״ - יזמות בתחום לימוד מחשבת ישראל •

 

1998 (תשנ״ט)


קיצוץ בתקציבים האישיים • בונוס של 1% על יתרת זכות בתקציב האישי • תקנון חובת הפרנסה והסדר לחופשה ארוכה • במפעל ־ רכישת ''פוליאון'' (יריעות לחקלאות) ע''י ''גניגר מפעלי פלסטיקה״ • נסגרה הסנדלרייה בגניגר • ביטול ה''נופש על גלגלים'' • דיון מיוחד על בני משק שאינם מתגייסים לצה״ל • ״גניגר 2000'': הקמת צוות היגוי וחוגי דיון • תמחור הענפים והצבת שעוני נוכחות • הקמת ''הבונבונ״רה ״ ־ מגרש חנייה חדש ליד המזכירות • ''הפועל גניגר'' בכדורסל עולה לליגה ב׳ • בבחירות להסתדרות הצביע בגניגר רק אדם אחד במהלך הפגנתי של החברים • בונוסים לעובדי המפעלים • גיוס כספים לניתוח לב בחו״ל ותרומות חברים • ״יוזמות מיחשוב״ ־ שרותי הדרכה במחשבים • הפעלת הדיסקו על בסיס עסקי • חיוב החברים על התקנות ותיקוני חשמל • הפרטת מקררים וביצוע בפועל של הפרטת הסיוד והמזגנים •

 

1999 (תש״ס)


דיון והחלטה: חבר גניגר אינו יכול לעבור למעמד של תושב • כניסה להסדר הקיבוצים המשלים והסדרת החוב של גניגר לבנקים • ועדת רווחה ־ איחוד של בריאות, ו.קשישים, צוות סיעוד ויעוץ אישי • מצע העקרונות לשינוי התקבל • ''קיבוץ לומד קיבוץ״ ־ סדרת מפגשים עם נציגי קיבוצים שעשו את השינוי נקבע פורום לקיום אסיפה ־ מינימום 10% ממספר החברים הנמצאים בקבוץ הקמת אנטנה תקשורת חיצונית, על אסם התבואה, עוררה מהומה החלטה על הקמת שכונה קהילתית בשטח הכרם העליון ־ הביצוע הוכשל בהחלטת בג״צ גניגר יוצאת מהשותפות במדגריית העמק מתחברים לאינטרנט שופצו השירותים בחדר האכילה ״שי לחג״ ראש השנה הועבר כתרומה לנפגעי הרעש בתורכיה הונח קו מים ראשי והוקמו שתי בריכות מים במקום הבריכה ההיסטורית ב״יומולדת לחרוב״ הדיסקו הושכר למפעיל חיצוני שיבוצי עבודה בשבתות ותורנויות יעשו מעתה בתמורה מכת גניבות ברפת ובקבוץ עוד צריף שבדי נשרף (הצפוני מערבי). פונו אחרוני הדיירים מהצריפים השבדים (צריף צפון מזרחי) ״פרס ליבהבר לסובלנות דתית ופתיחות תרבותית הוענק לשי זרחי • '' פגישת הגרעין הצ׳כי במלאת 60 שנה לעלייתם ארצה ולבואם לגניגר • שגיא 2000 - איזור תעשיה על שטחי חקלאות שהוחזרו למינהל, בתמורה כספית • מנחם שמיר , האחרון משבעה-עשר המייסדים, הלך לעולמו בגיל 102 •

 

2000 (תשס״א)


שיפוץ הגג של המטבח • הוחלט לאפשר הרחבת דירות במימון פרטי של החבר • לוח מפתחות הרכב הוכנס לארון משוריין עם נעילה אלקטרונית • התקבלה החלטה על הפסקת הקליטה בגניגר עד תום תהליך השינוי • נעשה ביטוח בריאות חירום לחברים • הושלם התמחור של עבודת החברים • הוחלט על הפרדת ענפי המשק מהקהילה • אתר אינטרנט גניגר עלה לרשת • הפעלת הבריכה ע''י מפעיל חיצוני • שמירת לילה עוברת לחברת שמירה וביטול מוסד שומר הלילה • 30 איש חוסנו נגד כלבת בעקבות מותו של כלב נגוע • פרדס גניגר הוכר כ״פרדס אורגני״ • חברים מתחברים ל־YES לקליטת ערוצי לווין בטלוויזיה • אירוח 200 צליינים ממלווי האפיפיור, בעת ביקורו בנצרת • בוטלו ארוחות צהריים בשבת בחדר האוכל • ״גן חמשת הרוחות״ - משימת בר-מצווה • הוחלט על התקשרות עם חברת ״שורש״ לשרותי בריאות והפסקת השרות של אחות תורנית • לחצני מצוקה הותקנו בבתי קשישים ־ קשורים ישירות ל''נטל'' •

 

2001 (תשס״ב)


צמצומים בהקצבת המים בשל שנת הבצורת • סיכום שנת 2000: לראשונה מזה 15 שנה מאזן הון חיובי • שלוש מכוניות נגנבות בלילה אחד • גניבות גדולות במטבח ובנגריה • הכשרת חדר האוכל והמטבח לקראת אירוח קבוצות מטיילים • הופקה חוברת ראשונה על השינוי באורחות החיים בגניגר והתקיימו חוגי דיון • הוקם צוות לנושא ״שיוך נכסים״ • ״גניגר ביטוחים'' - יזמות אישית • 25 שנה לטיולי הלילה • הדיסקו שב לניהול גניגרי • עצי פאולוניות ניטעו בפרדס המזרחי - מיועדים לספק עץ קל לנגרות •

 

2002 (תשס״ג)


הצעה לשינוי ארגוני בגניגר התקבלה בהצבעה בקלפי ברוב של 78.5%. פנסיונרים יכולים להישאר במודל הישן. נפתחו חשבונות בנק לכל החברים. הוקם צוות לערבות הדדית. מעתה - תלושי משכורת לחברים. מחאות על קיפוח הגמלאים • אושרה עבודת נערים בשכר • תמחור הכביסה - תשלום אחיד של 18 ש״ח • קם צוות לאיכות הסביבה - בהתנדבות • חג ה- 80 לגניגר: מסע לדגניה ג׳ ''בעקבות ראשונים'' • גניבות של מכוניות, גניבות בכלבו, במטבח, במוסך ־ ובנגריה • ״סיעוד קהילתי״ הגדרה ואיוש של משרה לטיפול באוכלוסיה המבוגרת מחוץ לבית הקשיש • ״אמיקו-טיוב'' ־ מיזוג של אמיקו עם טיוביקרט מגברעם • מטבח גניגר מספק שרותי קייטרינג לקיבוץ גבת •

 

2003 (תשס''ד)


במפעל: הי.ע.ר - מכונה ליצור יריעה עבה ורחבה, לאיטום • בהצבעת קלפי התקבלה החלטה על שיוך נכסים ועל שיוך דירות • בחדר האוכל: הפסקת ארוחות הבוקר וארוחות ליל שבת • שינוי במדרגות המם והורדת מסים • במכבסה עוברים לשימוש בגז במקום קיטור • ״הפינה הירוקה״ -ביטאון דו־שבועי לעינייני איכות הסביבה • אישור מעמד של תושבים לבני/ות זוג של חברים ותקנון ״מתגוררים״ • השמירה חוזרת לידיים מקומיות ועוברת לצעירי גניגר • שיקום ושיפוץ מגדל הגמל (שימור אתרים) • נפתחה חנות יד-שניה ''בתיה 109'' •

 

2004 (תשס״ה)


מטבח גניגר מספק שרותי קייטרינג לקבוץ יפעת ולמפעל הפלסטיק • במהלך שיפוץ הדיסקוטק נפגע מבנה הרפת הראשונה משנת 1926 • הרפת נכנסה לשיפוצים כדרישת המשרד לאיכות הסביבה •

200 דונם שקדים ניטעו בפרדס המזרחי

 

2005 (תשס״ו)


במפעל: נכנם עוד שותף אסטרטגי. השקעות גדולות. חיסול חוות החממות • הרחבות גדולות באמיקו • אישור הקמת שכונה קהילתית בשטח הפרדס המערבי • גניבות ברזל מחצר המשק • צעדי חסכון בתחום הבריאות • לראשונה - נבחר מנהל קהילה שכיר • הותקנו ״מאזני גשר'' לשקילת משאיות • החלטה היסטורית: ביטול הלינה המשותפת של בני הנעורים, בפטריות • השכרת ה''פטריות״ לסטודנטים •

 

2006 (תשס''ז)


במפעל: מכונה רב שכבתית גדולה וחדשה. יציאת המפעל להנפקה בבורסה • הדירות בשכונת הפסגה נקנו מעמידר • שלוש מכוניות נגנבו בלילה אחד • הוקם אתר אינטרנט חדש ופעיל • נאות גניגר השכונה הקהילתית יוצאת לדרך • מטבח גניגר מספק שירותי קייטרינג למפעל סטארפלסט ומכפיל את כושר הייצור • ברפת ־ הושלם פרויקט הרפת המודרנית • פוטרו פועלי הבניין הוותיקים (ח'אלד הצבעי - אחרי 42 שנה) מעתה עובדים עם קבלן • טיל סקאד נופל בפאתי יער בלפור ביום האחרון למלחמת לבנון השנייה ־ נזקים לבתים בשכונות העליונות •

 

2007 (תשס''ח)


בהצבעה בקלפי אושר חישוב הוותק לצורך שיוך נכסים (2/3 לפי ותק 1/3 שווה לכולם) • שיפוץ במטבח: החלפת הריצפה, איטום והחלפת הצנרת ברחבת הסירים • כריתת עצים בפרדם המערבי, שלב ראשון בבניית השכונה הקהילתית • ''קופת הבית״ נסגרה עם צאתו של מנשה לגמלאות בגיל 94 ״גניגר מפעלי פלסטיקה״ רכש את מפעל HYPLAST בבלגיה הוקמה ועדה לבדיקת הסדרי התנועה והחניה בגניגר דיסקוטק חדש מופעל עי מפעיל חיצוני • ''

 

2008 (תשס''ט)


״הסדר תנובה'' ־ מכירת חלקנו בתנובה הוסיפה סכום נאה לקופה. 45% ממנו יועבר לחלוקה לחברים לפי ״טבלת השיוך״ • ברפת ־ מעבר למרכז מזון אזורי. בורות התחמיץ נסגרו ומכונת ה־''סלף'' סיימה את עבודתה • לראשונה מאז שנת 1960 לא נזרעה כותנה בשרותינו • ״גניוני'' ־ בוסתן של עצי פרי ניטע מדרום לדשא הכדורגל - העבודות בהתנדבות • תהליך ״ייחוד הדירות״ יוצא לדרך • גניבות מבתי החברים ופריצות למכוניות בשטח הקבוץ • הסובה״ - סלילת כביש העוקף את המכבסה ואת המתפרה. התנועה תהיה חד סטרית. תוך כדי עבודות עפר ב״סובה נחשפו עתיקות באזור המתפרה, כנראה מהתקופה העות'מנית • מגרש המשחקים (ליד המזכירות) התבלה ופורק מטעמי בטיחות • הלולים בחוות לולי הבית שופצו והושכרו - מעתה פועלת שם נגריה ותעשיה קלה • מגרש חניה גדול ומסומן נבנה ליד המפעל • ארבע מלגזות נגנבו מאמיקו בלילה אחד. הגנבים נתפסו למחרת • נכרת מטע השקדים הראשון, ממערב לפרדס בהוראת המשרד לאיכות הסביבה • פונו כל גגות האסבסט • התקיים טקס הנחת אבן הפינה לשכונה החדשה, בהשתתפות המשתכנים המיועדים • מוסך גניגר הושכר למפעיל חיצוני • מסוק של חיל האויר התרסק בשדה, ליד מאגר 2 • הותקן ה״מיני-פיץ'' על המגרש הלבן •

 

2009 (תש״ע)


כספי הפנסיה והביטוח הלאומי מועברים לגמלאי גניגר • פורסם תקנון למניעת הטרדה ופגיעה מינית • נבנה מעלון אל המרפאה • הביאנלה של אמני מיגר לדורותיהם, 48 במספר, הוצגה בחג השבועות ־ המונים הגיעו בשלושת ימי התערוכה. הוצגו ונמכרו ״רביעיות גניגר'' - משחק נוסטלגי לגניגרים, בעבר ובהווה • חברי גניגר מצטרפים להפגנה נגד הקמת שדה-תעופה בינלאומי במגידו • אירוח משפחות מ״עוטף־עזה״ בעת מבצע ״עופרת יצוקה״ • התקבל אישור מרשם האגודות לסיווג גניגר כ״קיבוץ מתחדש״ • נחתם הסכם עם חברת ''אקו־קפיטל'' להקמת טורבינת גז להפקת חשמל • החלה פעילות מסודרת ומתוקצבת לעיקור חתולים • הוקמה ''אגודת מתיישבי גניגר'' ־ חברי גניגר וההרחבה • שופצו והורחבו 8 דירות אשר ישמשו ל״דיור מוגן״, בצמוד לבית הקשיש •

 

2010 (תשע''א)


תם עידן ״כביסת החיילים'' בשבתות • נחנך מגרש משחקים חדש ליד המזכירות • אושרה התב''ע (תוכנית בניין ערים) לגניגר, לאחר שנים רבות של עבודה • הותקנה תאורה לאורן הכביש המוביל לשכונת ההרחבה • עם הפרטת המים הותקנו מוני מים לכל הדירות • הושכרו גגות לפרויקט סולארי • חיילים בודדים מאומצים בגניגר • כשלון הפאולוניות - המטע נכרת. על השטח נטעו עצי שקד •

 

2011 (תשע''ב)


''שולחנות עגולים״ בגניגר ־ ערב רב־שיח ופתיחת מסורת של ״מעגלי־שיח״ חברים מגניגר נסעו לערוך קבלת- שבת באוהל של משפחת שליט נערכה תוכנית לשילוט והכוונה בגניגר לקראת שנת ה- 90 נבחר לוגו חדש לגניגר אחרוני הצריפים השבדים נעלמו ־ במקומם נבנות שש יחידות, במסגרת ההרחבה החל תהליך שיקום תשתיות ־ מים, ביוב, חשמל, תקשורת, שבילים וכבישים הוקם צוות לאיכות הסביבה והחלה פעילות אינטנסיבית ומוחשית הותקנו שערי כניסה לאמיקו - הדרך לפרדס נחסמה במבצע לריסון התנועה הותקנו ''באמפרים'' בכביש העולה לבתי הילדים ובכביש לשכונת ההרחבה •

טל:  04-6549150  |  אימייל:  KehilaOffice@ginegar.biz  |  ניהול אתר