קיבוץ גניגר

מידע בנושא שינויים בגביית הארנונה החל מ 1.1.2022

הנהלת הוועד המקומי ומתיישבי גניגר | עדכון אחרון:  30/12/2021 11:27

צילום פגישת הסברה

מסמכים מצורפים להודעה זו:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר