קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 1.2021

אסמכתא:1.2021
תאריך:05/01/2021
תאריך פרסום:31/01/2021 14:36
עדכון אחרון:22/02/2021 21:08

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר