קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 3.2021

אסמכתא:3.2021
תאריך:02/02/2021
תאריך פרסום:22/02/2021 20:59
עדכון אחרון:03/05/2021 21:42

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר