קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 2.2021

אסמכתא:2.2021
תאריך:19/01/2021
תאריך פרסום:22/02/2021 21:03
עדכון אחרון:22/02/2021 21:09

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר