קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 01.2020

אסמכתא:01.2020
תאריך:17/02/2020
נוכחים :גל גולדנר, ניצה צור, אלדד דוד, שי חן, אורלי ברזל, אריאל יידב, נועה זרחי, ארז פלג.
חסרים:עמית גלבר, נבות גולדווין, עודד סלע, רבקה דרור, מיכל וולף.
תאריך פרסום:25/02/2020 11:45
עדכון אחרון:25/02/2020 11:45

סדר היום של הישיבה:

  1. 1
  2. 2
  3. 3

החלטות:

1. 1

פרוטוקול ישיבה מספר 08.2019 אושר פה אחד.

2. 2

א. אושר לקבל מהאגש"ח מימון של 100,000 ₪ שיוחזרו ב 36 תשלומים (3 שנים).
ב. אושר לרכוש טרקטור בעלות של כ 50,000 ₪.

3. 3

אושר להחזיק כרטיס אשראי של האגודה על שם ארז פלג.
ב. רכישות של עד 1000 ₪ יכולות להתבצע על ידי ארז פלג.
ג. לרכישות שמעל 1000 ₪ נדרש אישור נוסף של גל גולדנר.
ד. עסקאות קרדיט, במידה שיהיה צורך, יובאו לאישור ההנהלה.

תקיות משנה למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר