קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 15.2020

אסמכתא:15.2020
תאריך:08/12/2020
תאריך פרסום:31/01/2021 14:26
עדכון אחרון:31/01/2021 14:26

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

תקיות משנה למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר