קיבוץ גניגר

פרוטוקול אסיפה כללית מס' 2.2020

אסמכתא:אסיפה כללית 2.2020
תאריך:17/12/2020
תאריך פרסום:31/01/2021 14:34
עדכון אחרון:31/01/2021 14:34

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

תקיות משנה למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר