קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 02.2020

אסמכתא:02.2020
תאריך:16/03/2020
תאריך פרסום:16/04/2020 13:46
עדכון אחרון:16/04/2020 13:47

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

תקיות משנה למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר