קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 03.2020

אסמכתא:03.2020
תאריך:25/06/2020
תאריך פרסום:10/08/2020 18:36
עדכון אחרון:27/10/2020 10:55

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

תקיות משנה למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר