קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 07.2020

אסמכתא:07.2020
תאריך:14/09/2020
תאריך פרסום:27/10/2020 10:58
עדכון אחרון:27/10/2020 10:59

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

תקיות משנה למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר