קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 08.2020

אסמכתא:08.2020
תאריך:04/10/2020
תאריך פרסום:27/10/2020 11:00
עדכון אחרון:27/10/2020 11:00

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

תקיות משנה למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר