קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 09.2020

אסמכתא:09.2020
תאריך:06/10/2020
תאריך פרסום:27/10/2020 11:01
עדכון אחרון:27/10/2020 11:01

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

תקיות משנה למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר