קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 04.2020

אסמכתא:04.2020
תאריך:28/06/2020
תאריך פרסום:28/10/2020 12:14
עדכון אחרון:28/10/2020 12:15

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

תקיות משנה למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר