קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הנהלת מתיישבי גניגר מספר 05.2020

אסמכתא:05.2020
תאריך:03/09/2020
תאריך פרסום:28/10/2020 12:18
עדכון אחרון:28/10/2020 12:18

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

תקיות משנה למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר