קיבוץ גניגר

פרוטוקול ועד מקומי מתאריך 19.1.2021

אסמכתא:2.2021
תאריך:19/01/2021
תאריך פרסום:22/02/2021 21:11
עדכון אחרון:03/05/2021 21:36

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר