קיבוץ גניגר

הנהלת הוועד המקומי - 2019

אסמכתא
נושא:
תאריך:
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:30/12/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:18/12/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:16/12/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:09/12/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:04/12/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:07/10/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:30/07/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:08/07/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:19/06/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:27/05/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:15/04/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:01/04/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:18/03/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:21/02/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:21/02/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:24/01/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:
תאריך:10/01/2019
נוכחים :
חסרים:
קבצים מצורפים:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר