קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 1.2019

אסמכתא:1.2019
תאריך:10/01/2019
תאריך פרסום:12/02/2019 11:12
עדכון אחרון:12/02/2019 11:12

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר