קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 10.2019

אסמכתא:10.2019
תאריך:08/07/2019
תאריך פרסום:01/08/2019 14:45
עדכון אחרון:05/12/2019 15:10

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר