קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 13.2019

אסמכתא:13.2019
תאריך:07/10/2019
תאריך פרסום:05/12/2019 15:13
עדכון אחרון:05/12/2019 15:13

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר