קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 14.2019

אסמכתא:14.2019
תאריך:18/12/2019
תאריך פרסום:05/12/2019 15:14
עדכון אחרון:05/12/2019 15:15

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר