קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 15.2019

אסמכתא:15.2019
תאריך:04/12/2019
תאריך פרסום:23/01/2020 12:23
עדכון אחרון:23/01/2020 12:24

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר