קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 16.2019

אסמכתא:16.2019
תאריך:09/12/2019
תאריך פרסום:23/01/2020 12:25
עדכון אחרון:23/01/2020 12:25

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר