קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 18.2019

אסמכתא:18.2019
תאריך:30/12/2019
תאריך פרסום:23/01/2020 12:28
עדכון אחרון:23/01/2020 12:28

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר