קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 12.2019

אסמכתא:12.2019
תאריך:11/09/2019
נוכחים :גל גולדנר, נועה זרחי, אלדד דוד, שי חן, אריאל יידב, עמית גלבר, ניצה צור, ערן בר-רבי, רבקה דרור, ארז פלג.
חסרים:אורלי ברזל, מיכל וולף, עודד סלע, נבות גולדווין,.
תאריך פרסום:23/01/2020 12:31
עדכון אחרון:27/01/2020 17:18

סדר היום של הישיבה:

  1. 2
  2. 3
  3. 4

החלטות:

1. 2

פרוטוקול 17.2019 אושר פה אחד

2. 3

אושר להתקין את קו התאורה כקו קבוע עם הטמנת כבל החשמל בעלות של  110,000 ₪. ההחלטה התקבלה פה אחד.

3. 4

יוקם צוות אורחות חיים מבין חברי ההנהלה לבחינת הנושאים השונים.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר