קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 2.2019

אסמכתא:2.2019
תאריך:24/01/2019
תאריך פרסום:12/02/2019 11:13
עדכון אחרון:12/02/2019 11:13

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר