קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 3.2019

אסמכתא:3.2019
תאריך:21/02/2019
תאריך פרסום:01/04/2019 15:21
עדכון אחרון:01/04/2019 15:22

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר