קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 4.2019

אסמכתא:4.2019
תאריך:21/02/2019
תאריך פרסום:23/05/2019 17:21
עדכון אחרון:23/05/2019 17:21

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר