קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 5.2019

אסמכתא:5.2019
תאריך:18/03/2019
תאריך פרסום:23/05/2019 17:22
עדכון אחרון:23/05/2019 17:22

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר