קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 6.2019

אסמכתא:6.2019
תאריך:01/04/2019
תאריך פרסום:23/05/2019 17:23
עדכון אחרון:23/05/2019 17:23

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר