קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 7.2019

אסמכתא:7.2019
תאריך:15/04/2019
תאריך פרסום:23/05/2019 17:24
עדכון אחרון:23/05/2019 17:25

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר