קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 8.2019

אסמכתא:8.2019
תאריך:27/05/2019
תאריך פרסום:13/06/2019 12:23
עדכון אחרון:13/06/2019 12:24

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר